Publikacje z roku 2022

  • J. Pustuł, Podatek dochodowy od osób prawnych. Nowe ulgi na innowacje, KIDP Kwartalnik Doradca Podatkowy – wydanie specjalne Polski Ład, wiosna 2022, s. 34-39
  • M. Bogdanowska, Ż. Gwadzińska-Chowaniec, M. Krasucki, J. Pustuł, K. Zalasińska, Ulga na zabytki, Spotkania z zabytkami, 3-4 (421-422), Warszawa 2022, s. 70-73
  • J. Pustuł, Opodatkowanie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych – walka ze zjawiskiem unikania opodatkowania czy ze zjawiskiem restrukturyzacji spółek? [w:] M. Araszkiewicz, M. Krok, M. Sala-Szczypiński [red.], Nauka prawa a praktyka prawnicza. Księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Kraków 2022, s. 425-436
  • J. Pustuł, CIT – krajobraz po Polskim Ładzie 3.0, Podatkowy Rollerocaster. Raport zmian prawa podatkowego, II półrocze 2022 r., Wolters Kluwer, IV edycja, s. 22
  • J. Pustuł, Impossibilium nulla obligatio est (wyrok WSA w Krakowie z 12.05.2022 r., I SA/Kr 192/22), Podatkowy Rollercoaster. Raport zmian prawa podatkowego, I półrocze 2022 r., Wolters Kluwer, III edycja, s. 37