Publikacje z roku 2016

  • J. Pustuł, Trybunał Konstytucyjny i przepisy prawa podatkowego, Przegląd Podatkowy, 2016 nr 5 (301), s. 17-26
  • J. Pustuł, K. Stawicka, Programy dobrowolnych odejść mniej atrakcyjne, Rzeczpospolita, 2016 nr 163 (10496), s. 11
  • J. Orłowski, J. Pustuł, Nowelizacja ordynacji podatkowej: zwrot kwot nienależnie otrzymanych od organu podatkowego, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie, Przegląd Podatkowy, 2016 nr 1 (297), s. 32-41
  • J. Pustuł, Zagadnienia podatkowe związane z finansowaniem grupy kapitałowej: umowy o kredyt parasolowy, Toruński Rocznik Podatkowy, 2016 t. Rocznik 2016, s. 181-190
  • J. Pustuł, Stawka VAT przy dostawie środków transportu lotniczego, części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego, Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, 2016, s. 160-162
  • J. Pustuł, Zwrot kwot nienależnie otrzymanych, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych, Nowelizacja ordynacji podatkowej: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r., 2016, s. 83-98