Ceny transferowe

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące problematyki cen transferowych. Uczestnicy szkolenia dowiadują się między innymi:

  • jakie są zasady ustalania powiązań między podmiotami powiązanymi, 
  • co to jest zasada długości ramienia i na czym polega jej stosowanie,
  • jakie są metody badania cen transferowych, 
  • kiedy należy sporządzać dokumentację cen transferowych, 
  • które transakcje nie wymagają sporządzania dokumentacji cen transferowych, 
  • jak przygotować dokumentację cen transferowych,
  • kto i kiedy powinien przygotować TPR-P i TPR-C.

W trakcie szkolenia omawiane są przykłady z praktyki pozwalające uczestnikom na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień. Szkolenie tego typu zamawiane jest często przez podmioty, które chcą samodzielnie przygotowywać dokumentacje cen transferowych.