Procedury i umowy

Przygotowujemy Procedury MDR. Pomagamy ustalać obowiązki sprawozdawcze w zakresie MDR i – w razie potrzeby – we współpracy z Klientami przygotowujemy raporty MDR.

Przygotowujemy projekty procedur wewnętrznych istotnych przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Tego rodzaju procedury nie tylko ograniczają ryzyko podatkowe, ale również ograniczają ryzyko pociągnięcia członków zarządu (lub osób odpowiedzialnych w firmie za kwestie podatkowe) do odpowiedzialności karno-skarbowej. Zajmowaliśmy między innymi przygotowywaniem procedur dotyczących rozliczania wydatków na remonty i modernizacje, procedur mająca na celu wykazanie, że podatnik przeciwdziała powstawaniu strat inwentaryzacyjnych, czy procedur tzw. należytej staranności przy odliczaniu VAT.

Zajmujemy się przygotowywaniem strategii podatkowej, jak i informacji o sposobie jej realizacji.

Opiniujemy pod kątem podatkowym umowy zawierane przez podmioty gospodarcze. Zdarza się, że umowy są w pełni poprawne pod kątem cywilnoprawnym, ale zawierają zapisy narażające Klienta na ryzyko podatkowe. W razie potrzeby sugerujemy zmiany mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego.

Do częstych błędów należy na przykład:

  • wprowadzenie zapisu o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości w przypadku, gdy zwolnienie ma charakter obligatoryjny,
  • wprowadzanie zapisów dotyczących płatności bez uwzględniania procedury split payment,
  • przyjmowanie założenia, że jeśli dochodzi do rozliczeń między stronami na zasadzie barteru strony umowy nie mają obowiązku wystawiania faktury,
  • wprowadzanie terminu wystawienia faktury w sposób niezgodny z przepisami ustawy o VAT.