Zmiany podatkowe

Przedmiotem szkolenia jest omówienie pojawiających się zmian w przepisach podatkowych. Tego rodzaju szkolenia organizujemy najczęściej na początku każdego roku kalendarzowego. W ich trakcie omawiamy wszystkie istotne zmiany podatkowe (organizujemy tego rodzaju szkolenia dla naszych stałych Klientów corocznie). 

Organizujemy także szkolenia ze zmian podatkowych w formie szkoleń dedykowanych dla konkretnego Klienta. Wówczas przedmiotem szkolenia są wyłącznie zmiany podatkowe istotne dla Klienta (dostosowywane do branży, w której działa, typów dokonywanych transakcji, jego specyfiki itp.). Dzięki skorzystaniu z tego rodzaju szkolenia Klient może odpowiednio dostosować się do znowelizowanych przepisów.