Współpraca

Klienci

Zajmujemy się przede wszystkim obsługą podatkową podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są firmy działające w różnych sektorach gospodarki: obsługujemy firmy produkcyjne, handlowe, spółki świadczące usługi budowlane, działające w branży IT, deweloperów, firmy zarządzające biurowcami i centrami handlowymi itp. Z większością naszych Klientów współpracujemy od wielu lat. Klienci doceniają nasze doświadczenie, indywidualne podejście do każdego problemu podatkowego i umiejętność znajdowania praktycznych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie zakładanego celu biznesowego.

Zapewniamy też wsparcie osobom fizycznym planującym sprzedaż udziałów lub akcji. Pomagamy ustalić rezydencję podatkową. Odpowiadamy na pytania dotyczące exit tax, zasad opodatkowania kontraktów managerskich itp.

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy również na rzecz firm księgowych zajmujących się obsługą podmiotów korporacyjnych. Firmom księgowym najczęściej zapewniamy wsparcie podatkowe w sprawach, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a które wykraczają poza bieżące doradztwo podatkowe (np. w wypadku przeprowadzania u ich Klientów zmian w składzie wspólników, zawierania przez nich nietypowych umów, podczas kontroli podatkowych itp.).

Współpracujemy również z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w innych dziedzinach prawa. Mając na uwadze interes swoich Klientów wielu prawników korzysta z naszej pomocy przy ustalaniu konsekwencji podatkowych przeprowadzanych restrukturyzacji podmiotów gospodarczych (zwłaszcza na etapie planowania scenariusza takiej operacji). Zapewniamy też wsparcie podatkowe przy przeprowadzaniu transakcji dotyczących zbywania i nabywania nieruchomości, sprawdzamy pod kątem podatkowym umowy cywilnoprawne, opiniujemy opracowywane przez kancelarie prawne programy motywacyjne dla pracowników, regulaminy konkursów i akcji promocyjnych itp.

Z naszych usług korzystają również notariusze. W szczególności służymy pomocą przy ustalaniu, czy przeprowadzana transakcja podlega opodatkowaniu VAT, czy związana jest z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyjaśniamy też zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych operacji przekształcenia spółek, wnoszenia aportów itp.

Wynagrodzenie

Za świadczone przez nas usługi doradztwa podatkowego staramy się ustalać wynagrodzenie w sposób najbardziej optymalny dla naszych Klientów.

Wynagrodzenie za świadczone przez nas usługi podatkowo-prawne może być ustalone w oparciu o stawki godzinowe, przy uwzględnieniu czasu faktycznie poświęconego na wykonanie usługi. Rozliczenie według stawek godzinowych stosujemy zwłaszcza w sytuacji, w której nakład naszej pracy jest trudny do przewidzenia (np. przy udzielaniu pomocy w trakcie kontroli podatkowych).

Gdy nakład pracy potrzebny do realizacji zlecenia można oszacować „z góry” wynagrodzenie może być określone w formie ryczałtu. Wynagrodzenie to jest niezależne od czasu, jaki poświęcimy na realizację zlecenia. Wynagrodzenie ryczałtowe stosujemy między innymi za przygotowywanie opinii, wniosków o interpretację przepisów podatkowych, opracowanie scenariuszy restrukturyzacji, przeprowadzenie przeglądów podatkowych, przygotowanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych, przeprowadzenie szkoleń itp.
Wynagrodzenie za nasze usługi może też zostać uzależnione od efektu (tzw. success fee). Wynagrodzenie może zostać ustalone na zasadach success fee na przykład, jeśli składamy wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.