Podatek u źródła

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z opodatkowaniem należności wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych tzw. podatkiem u źródła. Wyjaśniamy:

  • pojęcie rezydencji podatkowej (zwracając uwagę na aspekty praktyczne przy ustalaniu rezydencji podatkowej), 
  • zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
  • opodatkowanie należności licencyjnych, odsetek i dywidend, 
  • opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym – usługi doradcze, usługi księgowe, prawne, reklamowe i inne „o podobnym charakterze”, 
  • zwolnienia od opodatkowania wynikające z przepisów unijnych, 
  • obowiązki płatnicze i obowiązki sprawozdawcze. 

W trakcie szkolenia omawiane są przykłady z praktyki pozwalające uczestnikom na lepsze zrozumienie omawianych zagadnień.