Ulgi na innowacje

W ramach naszych usług zajmujemy się sporządzaniem opinii podatkowych wyjaśniających zasady stosowania każdej z niżej wymienionych ulg, przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, pomagamy we wdrożeniu analizowanych rozwiązań. Przygotowując wnioski o interpretacje przepisów podatkowych w zakresie prezentowanych ulg, zawsze uwzględniamy specyfikę danego Klienta. Nie stosujemy rozwiązań polegających na oferowaniu wniosku o tej samej treści różnym podmiotom.

Przygotowujemy i przeprowadzamy specjalistyczne szkolenia obejmujące swoją tematyką wszystkie, lub konkretną ulgę, które prowadzą doświadczeni pracownicy naszej firmy. W trakcie szkoleń zwracamy szczególną uwagę na aspekty praktyczne w kwestiach, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze zasad opodatkowania wykonywanych czynności.

W obszarze ulgi B+R, zajmujemy się głównie przygotowywaniem opinii podatkowych wyjaśniających zasady jej stosowania, wspieramy naszych Klientów na etapie jej wdrożenia, pomagamy również wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Każdy projekt dotyczący ulgi B+R analizujemy kompleksowo, aby uzyskaniu pozytywnego efektu na gruncie podatku dochodowego nie towarzyszyło powstanie ryzyka na gruncie np. podatku VAT.

W ramach oferowanych usług pomagamy ocenić, czy dany podmiot posiada kwalifikowane prawa własności intelektualnej i czy wykazuje dochody, które mogą zostać opodatkowane 5% stawką podatku dochodowego. Zapewniamy wsparcie przy ustalaniu tzw. wskaźnika nexus i obliczeniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Sporządzamy opinie dotyczące zasad korzystania z 5% stawki podatku dochodowego uwzględniając specyfikę danego Klienta.

Sprawdzamy pod kątem podatkowym zawierane umowy cywilnoprawne (co może mieć znaczenie w kontekście stosowania ulgi). Pomagamy przygotować ewidencję niezbędną do korzystania z IP BOX. Przygotowujemy też wnioski o stwierdzenie nadpłaty, jeśli dany przedsiębiorca chce skorygować swoje rozliczenia podatkowe. Wnioski o interpretacje przepisów podatkowych dotyczących IP BOX zawsze przygotowujemy uwzględniając potrzeby danego Klienta.

Od 1 stycznia 2022 r. zaczęła obowiązywać tzw. ulga na robotyzację przemysłową. Skierowana jest ona do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych i daje możliwość odliczenia od dochodu 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację.

Ulga na prototyp jest kolejną z preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Przedmiotowa ulga skierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dzięki niej możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów: (1) produkcji próbnej nowego produktu i (2) wprowadzania na rynek nowego produktu.

Ulga na innowacyjnych pracowników związana jest ściśle z ulgą B+R i polega na umożliwieniu wcześniejszego skorzystania z ulgi B+R w sytuacji poniesienia straty lub osiągnięcia niskiego dochodu.