Przeglądy podatkowe

Przeprowadzamy przeglądy rozliczeń podatkowych w zakresie wybranych podatków (za ustalony okres lub w zakresie konkretnych zagadnień podatkowych - np. rozliczenie transakcji zakupu przedsiębiorstwa, analiza poprawności zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, rozliczenie podatku u źródła itp.). Celem przeglądu jest weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych, wskazanie popełnionych błędów oraz obszarów potencjalnych oszczędności podatkowych. Efektem zakończonych prac jest raport wymieniający stwierdzone nieprawidłowości oraz zawierający sugestie, co do dalszego sposobu postępowania.

Wykonujemy przeglądy typu due diligence, których celem jest dostarczenie inwestorowi informacji na temat sytuacji podatkowej spółki, której udziały (lub przedsiębiorstwo) zamierza nabyć.