Założycielem firmy J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne jest dr Jowita Pustuł – doradca podatkowy i radca prawny, adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w latach 2015-2018 współpracownik Pełnomocnika Rektora UJ ds. Prawnych (odpowiedzialna za wsparcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze podatków), w latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów, od 2014 r. recenzent artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Podatkowy”. Od 2022 r., decyzją Ministra Finansów, dr Jowita Pustuł została członkiem Państwowej Komisji Edukacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dr Jowita Pustuł prowadzi indywidualną działalność w zakresie doradztwa podatkowego od 2005 r. Przed rozpoczęciem własnej praktyki doradczej była zatrudniona w jednej z firm konsultingowych tzw. Wielkiej Czwórki. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie wszystkich podatków ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi podatkowej procesów restrukturyzacji podmiotów gospodarczych (jej praca doktorska była poświęcona zagadnieniom podatkowym przekształceń, połączeń i podziałów spółek). Jest autorem artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i współautorem książek o tematyce podatkowej. 

W skład zespołu tworzącego firmę J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne wchodzą licencjonowani doradcy podatkowi, radcowie prawni, aplikanci radcowscy specjalizujący się w doradztwie podatkowym oraz najlepsi studenci i absolwenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – laureaci wielu konkursów organizowanych dla studentów z dziedziny prawa podatkowego.