Założycielem firmy J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne jest dr Jowita Pustuł – doradca podatkowy i radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zespołu współpracowników Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w latach 2015-2018 współpracownik Pełnomocnika Rektora UJ ds. Prawnych (odpowiedzialna za wsparcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze podatków), w latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministra Finansów, od 2014 r. recenzent artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Podatkowy”. Oprócz wykładów na uczelni, prowadzi także zajęcia z podatków dla aplikantów notarialnych. Od 2022 r., decyzją Ministra Finansów, dr Jowita Pustuł została członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dr Jowita Pustuł prowadzi indywidualną działalność w zakresie doradztwa podatkowego od 2005 r. Przed rozpoczęciem własnej praktyki doradczej była zatrudniona w jednej z firm konsultingowych tzw. Wielkiej Czwórki. Zajmuje się doradztwem podatkowym w zakresie wszystkich podatków ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi podatkowej procesów restrukturyzacji podmiotów gospodarczych (jej praca doktorska była poświęcona zagadnieniom podatkowym przekształceń, połączeń i podziałów spółek). Jest autorem artykułów poświęconych zagadnieniom podatkowym, glos do wyroków sądów administracyjnych i współautorem książek o tematyce podatkowej. 

W skład zespołu tworzącego firmę J. Pustuł i Współpracownicy Doradztwo podatkowo-prawne wchodzą licencjonowani doradcy podatkowi, radcowie prawni, aplikanci radcowscy specjalizujący się w doradztwie podatkowym oraz najlepsi studenci i absolwenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – laureaci wielu konkursów organizowanych dla studentów z dziedziny prawa podatkowego.