Restrukturyzacje

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze konsekwencje podatkowe towarzyszące procesom przekształcenia, połączenia i podziału spółek. Zajmujemy się też omówieniem skutków podatkowych wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Skutki podatkowe poszczególnych operacji wyjaśniane są w sposób kompleksowy (podatki dochodowe, VAT, PCC). 

Uczestnicy szkolenia nie tylko poznają przepisy podatkowe, które mają znaczenie przy ustalaniu skutków podatkowych, ale również problemy praktyczne związane z ich stosowaniem. 

Szkolenie może być przeprowadzone dla doradców podatkowych lub księgowych (wówczas może zostać poszerzone o kwestie prawne – zagadnienia wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych). Może być też zamówione przez kancelarie prawne (w takim przypadku ograniczane jest do zagadnień stricte podatkowych). Szkolenie może być przygotowane w wersji dla zaawansowanych lub w wersji dla początkujących (z odpowiednim wstępem wyjaśniającym zasady stosowania niektórych przepisów podatkowych, które są istotne w pracy prawnika specjalizującego się obsłudze spółek). Każde ze szkoleń możemy przeprowadzić zarówno stacjonarnie jak i on-line.