Podatki dochodowe

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniżej wskazane zostały przykładowe obszary naszego doradztwa podatkowego.  

Podatki dochodowe

Wyjaśniamy zasady opodatkowania różnych form prowadzenia działalności gospodarczej pomagając w doborze najwłaściwszej z nich. Świadcząc tego rodzaju usługi uwzględniamy skalę i rodzaj prowadzonej działalności.

Zajmujemy się przygotowywaniem opinii wyjaśniających konsekwencje podatkowe różnych form dokapitalizowania spółek. Wyjaśniamy zasady zaliczania opłat do tzw. kosztów finansowania dłużnego. Pomagamy ustalić limity kosztów finansowania dłużnego. Składamy wnioski o interpretacje indywidualne pozwalające na ograniczenie ryzyka przy stosowaniu przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.

Analizujemy skutki podatkowe różnych operacji, którym towarzyszą świadczenia nieodpłatne. Opiniujemy regulaminy akcji promocyjnych i konkursów, odpowiadamy na pytania dotyczące skutków przekazywania świadczeń nieodpłatnych pracownikom, zajmujemy się wyjaśnianiem konsekwencji podatkowych związanych z pełnieniem nieodpłatnie funkcji przez członków zarządu itp.

Kontrakty długoterminowe, między innymi te, stosowane w branży budowlanej, mają swoją podatkową specyfikę. Przygotowujemy opinie podatkowe wyjaśniające zasady ustalania momentu powstania przychodu. Wyjaśniamy też zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Do grona naszych Klientów należą właściciele nieruchomości komercyjnych przeznaczonych na wynajem (centra handlowe, budynki biurowe itp.) oraz spółki zarządzające takimi obiektami. Przygotowujemy opinie podatkowe wyjaśniające zasady rozliczania umów najmu, zaliczania wydatków do wartości początkowej budynków, rozliczania fit-outów, nakładów, zasad stosowania ulgi na złe długi itp. Pomagamy również ustalić zasady obliczenia podatku od budynków i wspieramy Klientów, którzy występują o nadpłatę tego podatku.

Wyjaśniamy zasady opodatkowania umów zawieranych przez członków zarządu. Pomagamy uniknąć pułapek podatkowych osobom, które decydują się na tzw. samozatrudnienie. Mamy również doświadczenie w doradztwie podatkowym związanym z wdrażaniem różnego rodzaju programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej.

Przygotowujemy opinie podatkowe wyjaśniające konsekwencje programów motywacyjnych dla pracowników (w szczególności polegających na przydzielaniu opcji na akcje, instrumentów finansowych powiązanych ze wskaźnikami bazowymi itp.). Z naszych usług korzystają zarówno polskie grupy kapitałowe, jak i podmioty będące członkami zagranicznych koncernów.

Wyjaśniamy zasady poboru podatku u źródła. Przygotowując opinie uwzględniamy przepisy krajowe oraz postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z uwzględnieniem konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowe (Konwencja MLI).

Pomagamy ustalić rezydencję podatkową stosując przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce oraz przepisy międzynarodowego prawa podatkowego. Przygotowujemy opinie podatkowe na temat zasad opodatkowania pracowników zagranicznych zatrudnianych w Polsce, wyjaśniamy zasady opodatkowania pracowników oddelegowywanych zagranicę. Zajmujemy się również sporządzaniem opinii podatkowych dotyczących opodatkowania tzw. Exit Tax.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy opinie podatkowe wyjaśniając zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, oceniamy pod kątem podatkowym zawarte umowy cywilnoprawne, sporządzamy wnioski o interpretacje indywidualne itp.

W trakcie dotychczasowej, 20 letniej praktyki przygotowywaliśmy opinie podatkowe dotyczące różnych zagadnień. Doradzaliśmy wielokrotnie w procesach restrukturyzacyjnych (patrz zakładka restrukturyzacje), zajmowaliśmy się doradztwem dla spółek należących do dużych grup kapitałowych (patrz zakładka ceny transferowe). Zapewnialiśmy wsparcie podatkowe zarówno w trakcie bieżącej działalności gospodarczej, jak również przy wdrażaniu innowacyjnych projektów, rozpoczynaniu i rozliczaniu procesów inwestycyjnych itp.