Blog

30 maja 2023 r. w pięknej zabytkowej Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie odbyła się konferencja naukowa z okazji 170-lecia istnienia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Kompetencje prawnika przyszłości a nauczanie prawa na współczesnym uniwersytecie. Dr Jowita Pustuł była moderatorem panelu…

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych wprowadzono szereg ulg, które mają na celu wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Premiują one m.in. wdrażanie nowych narzędzi technologicznych umożliwiających automatyzację i robotyzację pracy przedsiębiorstwa (ulga na robotyzację), tworzenie i wprowadzanie na…

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. w związku z nowelizacją Kodeksu pracy (dalej „KP”) weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, zastępujące dotychczas obowiązującą regulację w zakresie telepracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek pokrywania niektórych kosztów związanych z pracą zdalną. W naszym informatorze przedstawiamy konsekwencje w podatku…

W poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. dr Jowita Pustuł przeprowadziła wykład przygotowany dla studentów-seniorów z Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tego rodzaju wykłady przeprowadzane są przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji, będących jednocześnie praktykami (adwokatami, doradcami podatkowymi itd.). Tematem wykładu dr Jowity Pustuł były podatki dla Seniora. Poruszone…

5 kwietnia 2023 r. o godz. 16:30 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się 25. Jubileuszowe spotkanie Forum Prawa Podatkowego. Od 2018 r. w ramach Centrum Badań nad VAT-em i Zakładu Prawa Finansowego Akademii Leona Koźmińskiego odbywają się spotkania Forum Prawa Podatkowego. Forum stanowi platformę wymiany poglądów…

W dniu 31 marca 2023 r. upływa termin raportowania przez spółki nieruchomościowe. Do złożenia informacji zobowiązane są zarówno same spółki, jak i ich wspólnicy spełniający kryteria określone w przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Przypominając o zbliżającym się terminie raportowania, omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu – w tym…

W ostatnich miesiącach ogłoszone zostały plany wprowadzenia nowego programu społeczno-gospodarczego: ,,Polski Ład". Polski Ład zakłada zmiany w różnych obszarach życia społecznego oraz gospodarki, z czego część z nich dotyczy prawa podatkowego. W informatorze przedstawiamy podstawowe założenia dotyczące rozwiązań przewidzianych przez Polski Ład w zakresie ulg na innowacje. Informator…

Co do zasady otrzymane środki pieniężne, w tym te wypłacone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, stanowią dla podatnika przychód zwiększający podstawę obliczenia podatku PIT. W niektórych sytuacjach, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b Ustawy PIT, można jednak zastosować zwolnienie i nie zapłacić podatku. W naszym…

W Gazecie Prawnej z 23 sierpnia 2021 r. opublikowany został komentarz mec. Jowity Pustuł dotyczący odpowiedzi Ministra Finansów z 16 sierpnia 2021 r. na interpelację poselską nr 24596. Tematem: zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Odnośnik do artykułu:…