Blog

W ostatnich miesiącach ogłoszone zostały plany wprowadzenia nowego programu społeczno-gospodarczego: ,,Polski Ład". Polski Ład zakłada zmiany w różnych obszarach życia społecznego oraz gospodarki, z czego część z nich dotyczy prawa podatkowego. W informatorze przedstawiamy podstawowe założenia dotyczące rozwiązań przewidzianych przez Polski Ład w zakresie ulg na innowacje. Informator…

Co do zasady otrzymane środki pieniężne, w tym te wypłacone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, stanowią dla podatnika przychód zwiększający podstawę obliczenia podatku PIT. W niektórych sytuacjach, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b Ustawy PIT, można jednak zastosować zwolnienie i nie zapłacić podatku. W naszym…

W Gazecie Prawnej z 23 sierpnia 2021 r. opublikowany został komentarz mec. Jowity Pustuł dotyczący odpowiedzi Ministra Finansów z 16 sierpnia 2021 r. na interpelację poselską nr 24596. Tematem: zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Odnośnik do artykułu:…

Członkowie zarządu spółki kapitałowej często pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia, w szczególności gdy jednocześnie są wspólnikami tej spółki. Na gruncie ustawy CIT może pojawić się jednak wątpliwość, czy takie nieodpłatne pełnienie funkcji przez członka zarządu nie zostanie uznane za nieodpłatne świadczenie, które stanowi dla spółki przychód i podlega…

W Gazecie Prawnej z 3.08.2021 r. pojawił się komentarz mec. Jowity Pustuł dotyczący zmian podatkowych wprowadzanych przez Polski Ład, które są szczególnie istotne dla właścicieli NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych na WYNAJEM (centra handlowe, biurowce, obiekty magazynowe). Po 1 stycznia 2022 r. tego rodzaju spółki mogą zostać pozbawione możliwości zaliczania do…

W Gazecie Prawnej z 2.08.2021 r. zamieszczone zostały komentarze mec. Jowity Pustuł dotyczące dwóch zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu w zakresie CIT2022 i PIT2022: CIT2022 - nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tzw. kosztów finansowania dłużnego, jeśli finansującym jest podmiot powiązany. Wiemy, że obecnie obowiązują…

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem mec. Jowity Pustuł opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca 2021 r. dotyczący Polskiego Ładu i wzrostu obciążeń u członków zarządów, którzy pobierają wynagrodzenie na podstawie powołania. Link do artykułu: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8217492,pit-i-ryczalt-polski-lad-uderzy-po-kieszeni-nie-tylko-przedsiebiorcow.html

Informujemy, że dla jednego z naszych Klientów uzyskaliśmy pozytywne interpretacje podatkowe dotyczące planowanego ODWROTNEGO POŁĄCZENIA SPÓŁEK (czyli połączenia, w ramach którego spółka córka inkorporuje spółkę matkę). Pierwszy sukces – organ podatkowy zdecydował się wydać interpretacje (a bardzo różnie z tym ostatnio bywa). Drugi sukces – organ podatkowy w…

Ceny transferowe (TP) są jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się obszarów prawa podatkowego. Częste nowelizacje przepisów w tym zakresie istotnie wpływają na działalność przedsiębiorców, którzy zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi. W Informatorze przypominamy o terminach przewidzianych na wykonanie obowiązków dokumentacyjnych w 2021 r. (terminy zostały zmodyfikowane z uwagi…