W związku z tym, że niedługo mija termin złożenia CIT-8 za 2023 r., w naszym najnowszym informatorze zwracamy Państwa uwagę na ulgę sponsoringową (zwaną też ulgą CSR - Corporate Social Responsibility). 1. Kto może skorzystać z ulgi? Każdy podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. 2.…

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy uchwalone jeszcze w  październiku 2021 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0, przewidujące nowe obciążenie w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek minimalny płacony w razie wykazania straty lub niskiej rentowności. Podatek minimalny po raz pierwszy będzie…

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie zmiana w podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”), którą odczują nabywający szóste i kolejne lokale mieszkalne. W poniższym informatorze prezentujemy pokrótce istotę wprowadzonych zmian. 1. Nowe obciążenie w PCC Na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o…

Podatkowa grupa kapitałowa (dalej również jako „PGK”) jest specyficznym rodzajem podatnika na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”).  Założenie PGK może być korzystne dla podmiotów powiązanych m.in. w sytuacji, gdy realizują między sobą różnego rodzaju transakcje, jak również, gdy niektóre z nich osiągają dochód, a inne…

W związku ze zmianami wprowadzonymi przepisami tzw. Polskiego Ładu, od dnia 1 stycznia 2022 r. wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą wybrało opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (dalej „Ryczałt”). W dzisiejszym informatorze przedstawiamy jak – mimo braku zmiany przepisów – może zmienić się stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej…

25/03/2024

INFORMATOR: TERMINY TP

Przepisy o cenach transferowych zmieniają się nieustannie. Najnowsze zmiany odnoszą się do terminów na dopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych oraz przeniesienia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do formularza TPR. W naszym Informatorze przypominamy kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2022 r. Wyjaśniamy również w jakim…

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dniem 1 lipca 2023 r. planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS‑CoV-2. W naszym informatorze omawiamy najważniejsze skutki podatkowe, z którymi wiązać się będzie zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. 1. Stan zagrożenia epidemicznego Stan zagrożenia epidemicznego w związku…

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych wprowadzono szereg ulg, które mają na celu wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Premiują one m.in. wdrażanie nowych narzędzi technologicznych umożliwiających automatyzację i robotyzację pracy przedsiębiorstwa (ulga na robotyzację), tworzenie i wprowadzanie na…