08/09/2023

INFORMATOR: TERMINY TP

Przepisy o cenach transferowych zmieniają się nieustannie. Najnowsze zmiany odnoszą się do terminów na dopełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych oraz przeniesienia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do formularza TPR. W naszym Informatorze przypominamy kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2022 r. Wyjaśniamy również w jakim…

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dniem 1 lipca 2023 r. planowane jest odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS‑CoV-2. W naszym informatorze omawiamy najważniejsze skutki podatkowe, z którymi wiązać się będzie zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego. 1. Stan zagrożenia epidemicznego Stan zagrożenia epidemicznego w związku…

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku  dochodowym od osób fizycznych wprowadzono szereg ulg, które mają na celu wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Premiują one m.in. wdrażanie nowych narzędzi technologicznych umożliwiających automatyzację i robotyzację pracy przedsiębiorstwa (ulga na robotyzację), tworzenie i wprowadzanie na…

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. w związku z nowelizacją Kodeksu pracy (dalej „KP”) weszły w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, zastępujące dotychczas obowiązującą regulację w zakresie telepracy. Nowe przepisy nakładają na pracodawców obowiązek pokrywania niektórych kosztów związanych z pracą zdalną. W naszym informatorze przedstawiamy konsekwencje w podatku…

W dniu 31 marca 2023 r. upływa termin raportowania przez spółki nieruchomościowe. Do złożenia informacji zobowiązane są zarówno same spółki, jak i ich wspólnicy spełniający kryteria określone w przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Przypominając o zbliżającym się terminie raportowania, omawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu – w tym…

W ostatnich miesiącach ogłoszone zostały plany wprowadzenia nowego programu społeczno-gospodarczego: ,,Polski Ład". Polski Ład zakłada zmiany w różnych obszarach życia społecznego oraz gospodarki, z czego część z nich dotyczy prawa podatkowego. W informatorze przedstawiamy podstawowe założenia dotyczące rozwiązań przewidzianych przez Polski Ład w zakresie ulg na innowacje. Informator…

Co do zasady otrzymane środki pieniężne, w tym te wypłacone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, stanowią dla podatnika przychód zwiększający podstawę obliczenia podatku PIT. W niektórych sytuacjach, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b Ustawy PIT, można jednak zastosować zwolnienie i nie zapłacić podatku. W naszym…

Członkowie zarządu spółki kapitałowej często pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia, w szczególności gdy jednocześnie są wspólnikami tej spółki. Na gruncie ustawy CIT może pojawić się jednak wątpliwość, czy takie nieodpłatne pełnienie funkcji przez członka zarządu nie zostanie uznane za nieodpłatne świadczenie, które stanowi dla spółki przychód i podlega…