W ostatnich miesiącach ogłoszone zostały plany wprowadzenia nowego programu społeczno-gospodarczego: ,,Polski Ład". Polski Ład zakłada zmiany w różnych obszarach życia społecznego oraz gospodarki, z czego część z nich dotyczy prawa podatkowego. W informatorze przedstawiamy podstawowe założenia dotyczące rozwiązań przewidzianych przez Polski Ład w zakresie ulg na innowacje. Informator…

Co do zasady otrzymane środki pieniężne, w tym te wypłacone z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, stanowią dla podatnika przychód zwiększający podstawę obliczenia podatku PIT. W niektórych sytuacjach, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 i 3b Ustawy PIT, można jednak zastosować zwolnienie i nie zapłacić podatku. W naszym…

Członkowie zarządu spółki kapitałowej często pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia, w szczególności gdy jednocześnie są wspólnikami tej spółki. Na gruncie ustawy CIT może pojawić się jednak wątpliwość, czy takie nieodpłatne pełnienie funkcji przez członka zarządu nie zostanie uznane za nieodpłatne świadczenie, które stanowi dla spółki przychód i podlega…

Ceny transferowe (TP) są jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się obszarów prawa podatkowego. Częste nowelizacje przepisów w tym zakresie istotnie wpływają na działalność przedsiębiorców, którzy zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi. W Informatorze przypominamy o terminach przewidzianych na wykonanie obowiązków dokumentacyjnych w 2021 r. (terminy zostały zmodyfikowane z uwagi…

Wielu przedsiębiorców rozważa prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o. Często taka decyzja podyktowana jest chęcią stosowania 9% stawki CIT. Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie, czy stawka 9% CIT znajdzie zastosowanie wcale nie jest prosta. W naszym Informatorze omawiamy najważniejsze (ale nie jedyne) kwestie, które powinny być…

Szanowni Państwo, nie wszyscy podatnicy mają świadomość istnienia art. 15cb ustawy CIT. Jest to przepis, na który warto zwrócić uwagę zwłaszcza teraz, w okresie podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Art. 15cb ustawy CIT ma na celu promowanie „samofinansowania” spółek. Do takiego „samofinansowania”…

06/07/2022

INFORMATOR: VAT A WNT

Szanowni Państwo, w dniu 18 marca 2021 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący podatku VAT. Jeśli płacili Państwo odsetki za zwłokę w związku z wykazywaniem VAT należnego - powinien Państwa zainteresować nasz informator. Do 9 czerwca 2021 r. warto składać wnioski o zwrot odsetek. Spis treści Dotychczasowe…

Szanowni Państwo,z uwagi na to, że w najbliższym czasie rozpoczyna się proces rozliczania i umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, pragniemy zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie związane z tą procedurą dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przygotowując ten informator opieraliśmy się na informacjach przekazanych w…