Kontrola i postępowanie podatkowe

Celem szkolenia jest przygotowanie podatnika do kontroli podatkowej. W trakcie szkolenia omawiamy zasady postępowania z punktu widzenia organu podatkowego oraz podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań. 

Wyjaśniamy:

  • jakie są zasady wszczynania kontroli,
  • jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany, 
  • na jakie terminy należy zwracać szczególną uwagę, 
  • zasady przeprowadzania postępowania dowodowego,
  • jakie środki odwoławcze przysługują kontrolowanemu. 

Omawiamy też zasady odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe.