Ceny transferowe

Wyjaśniamy kwestie podatkowe związane z zawieraniem transakcji między podmiotami powiązanymi, z uwzględnieniem transakcji specyficznych dla dużych grup kapitałowych (cash pooling, netting, cost sharing itp.).

Świadcząc usługi doradcze analizujemy nie tylko przepisy podatkowe. Zwracamy uwagę na interpretacje i wyroki dotyczące problematyki cen transferowych (zarówno sądów polskich, jak i zagranicznych). Bierzemy pod uwagę aktualne wytyczne OECD i śledzimy na bieżąco zmiany wynikające z wdrażania rozwiązań wynikających z Planu Działań BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Organizujemy również szkolenia z problematyki dotyczącej cen transferowych – patrz zakładka szkolenia.

Pomagamy ustalić, czy i ewentualnie które transakcje są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym. Zajmujemy się weryfikacją dokumentacji sporządzonej samodzielnie przez Klienta, przekazujemy wskazówki, co do sposobu przygotowania dokumentacji. Możemy także przygotować dokumentację cen transferowych od podstaw.

Z zawieraniem transakcji z podmiotami powiązanymi związane są obowiązki sprawozdawcze. Wyjaśniamy zasady raportowania poszczególnych transakcji. Zapewniamy również wsparcie w przygotowaniu stosownych raportów i formularzy.