Optymalizacje podatkowe

Pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, w zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Optymalizacja podatkowa może dotyczyć zarówno obciążeń z tytułu bieżącej działalności gospodarczej, jak również konkretnych transakcji (np. sprzedaży udziałów). W tym celu dokonujemy szczegółowej analizy aktualnej sytuacji finansowej oraz poziomu obciążeń podatkowych Klienta, jego planów, ograniczeń w zakresie dysponowania majątkiem, sytuacji osobistej itp.

Analiza ta pozwala na ocenę, jakiego rodzaju rozwiązania pozwalające na zmniejszenie podatku możemy zaproponować Klientowi. Nasza usługa polega na wskazaniu możliwych rozwiązań oraz pomocy w ich wdrożeniu. Należy zaznaczyć, że nie istnieje jeden uniwersalny sposób na obniżenie podatku. Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Efektem naszej usługi jest obniżenie obciążeń podatkowych. Proponujemy przy tym rozwiązania bezpieczne i w pełni legalne, dbając o to, by ryzyko zakwestionowania sposobu przeprowadzenia określonych operacji było jak najmniejsze.