Zagadnienia podatkowe w prawie spółek

W trakcie szkolenia omawiane są konsekwencje podatkowe instytucji przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych. Uczestnik szkolenia dowiaduje się, jakie skutki podatkowe powoduje wniesienie do spółki dopłaty, umorzenie udziałów lub akcji, podwyższenie wewnętrzne kapitału zakładowego, wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (wyjaśniamy, które operacje związane z wniesieniem aportu są neutralne podatkowo, a które podlegają opodatkowaniu itp.). Omawiamy zasady opodatkowania różnych typów spółek, przepisy przewidujące zwolnienie od opodatkowania dywidend, zasady poboru podatku u źródła itp. 

Omawiając przepisy prawa podatkowego zwracamy uwagę na kwestie praktyczne. Skutki podatkowe poszczególnych operacji wyjaśniane są w sposób kompleksowy (podatki dochodowe, VAT, PCC).

Szkolenie może być przeprowadzone dla doradców podatkowych lub księgowych (wówczas może zostać poszerzone o kwestie prawne). Może być też zamówione przez kancelarie prawne (w takim przypadku ograniczane jest do zagadnień stricte podatkowych). Szkolenie może być przygotowane w wersji dla zaawansowanych lub w wersji dla początkujących (z odpowiednim wstępem wyjaśniającym zasady stosowania niektórych przepisów podatkowych, które są istotne w pracy prawnika specjalizującego się w prawie spółek).