Szkolenia

Przygotowujemy i przeprowadzamy dedykowane szkolenia podatkowe uwzględniające indywidualne potrzeby danej firmy. Przedmiotem szkolenia mogą być dowolnie wybrane zagadnienia podatkowe. Każde organizowane przez nas szkolenie uwzględnia zagadnienia praktyczne.

Organizujemy szkolenia zarówno on-line, w siedzibie Klienta jak i w siedzibie naszej Kancelarii znajdującej się w Krakowie (w okolicach Rynku Głównego). Dysponujemy odpowiednio wyposażoną salą szkoleniową umożliwiającą organizację szkoleń dla grupy do 20 osób.

Każdy uczestnik organizowanych przez nas szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Poniżej przykłady organizowanych przez nas szkoleń – zapraszamy do zapoznania się.

Nasze szkolenia

W podatkach nigdy nie ma nudy. Z dniem 1 stycznia 2023 r. w życie wchodzi tzw. Polski Ład…

Ustawodawca podatkowy w sposób szczególny reguluje zasady opodatkowania osób twórczych. Do tej kategorii osób zaliczono m.in. twórców gier…

Polski Ład wprowadził wiele istotnych zmian w krajowych przepisach podatkowych. W odpowiedzi na te zmiany zapraszamy na szkolenie…

Przedmiotem szkolenia jest omówienie pojawiających się zmian w przepisach podatkowych. Tego rodzaju szkolenia organizujemy najczęściej na początku każdego…

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze konsekwencje podatkowe towarzyszące procesom przekształcenia, połączenia i podziału spółek. Zajmujemy się też…

W trakcie szkolenia omawiane są konsekwencje podatkowe instytucji przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych. Uczestnik szkolenia dowiaduje się,…

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące problematyki cen transferowych. Uczestnicy szkolenia dowiadują się między innymi: jakie…

MDR

Przepisy regulujące MDR obowiązują w Polsce od dnia 1 stycznia 2019 r. W trakcie szkolenia z tej tematyki…

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z opodatkowaniem należności wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych tzw. podatkiem u źródła. Wyjaśniamy:…