Publikacje z roku 2009

 • J. Pustuł, P. Długosz: Użycie nowszych materiałów nie zawsze oznacza modernizację – Rzeczpospolita z dn. 05.02.2009 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha: Pracodawca funduje abonament, a pracownik niesłusznie płaci podatek – Rzeczpospolita z dn. 05.03.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Wkład w postaci przedsiębiorstwa wniesiesz bez VAT i bez PCC – Rzeczpospolita z dn. 06.04.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki – Rzeczpospolita z dn. 10.08.2009 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha: Pożyczasz za granicą, możesz uniknąć polskiego podatku – Rzeczpospolita z dn. 14.09.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Jak rozliczyć wydatki na grunt pod inwestycję – Rzeczpospolita z dn. 26.11.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Wydatki na rozbiórkę powiększą wartość inwestycji – Rzeczpospolita z dn. 26.11.2009 r.
 • J. Pustuł: Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r., sygn. III SA/Wa 1976/08. Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy a koszt uzyskania przychodów, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 2/2009 (marzec/kwiecień 2009)
 • J. Pustuł: Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. III SA/Wa 1597/08, Reprezentacja – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 4/2009 (lipiec/sierpień 2009)
 • J. Pustuł: Rozwiązywanie sporów w prawie podatkowym (autorstwo rozdziału w publikacji przygotowywanej pod red. B. Brzezińskiego), wyd. ODDK
 • J. Pustuł: Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dn. 20.08.2008r., sygn. III SA/Wa 625/08 – Pakiety medyczne dla pracowników a przychód ze stosunku pracy, Prawo i podatki nr 1/2009