Publikacje z roku 2009

 • P. Długosz, J. Pustuł, Użycie nowszych materiałów nie zawsze oznacza modernizację, Rzeczpospolita z dn. 05.02.2009 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha, Pracodawca funduje abonament, a pracownik niesłusznie płaci podatek, Rzeczpospolita z dn. 05.03.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Wkład w postaci przedsiębiorstwa wniesiesz bez VAT i bez PCC, Rzeczpospolita z dn. 06.04.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy są kosztem spółki, Rzeczpospolita z dn. 10.08.2009 r.
 • J. Pustuł, A. Zaucha, Pożyczasz za granicą, możesz uniknąć polskiego podatku, Rzeczpospolita z dn. 14.09.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak rozliczyć wydatki na grunt pod inwestycję, Rzeczpospolita z dn. 26.11.2009 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Wydatki na rozbiórkę powiększą wartość inwestycji, Rzeczpospolita z dn. 26.11.2009 r.
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r., sygn. III SA/Wa 1976/08. Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy a koszt uzyskania przychodów, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 2/2009 (marzec/kwiecień 2009)
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. III SA/Wa 1597/08, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 4/2009 (lipiec/sierpień 2009)
 • J. Pustuł, Rozwiązywanie sporów podatkowych, [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dn. 20.08.2008 r., sygn. III SA/Wa 625/08 – Pakiety medyczne dla pracowników a przychód ze stosunku pracy, Prawo i podatki nr 1/2009