Publikacje z roku 2011

  • J. Pustuł, Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową a interpretacja pojęcia niepodzielonego zysku, Przegląd Podatkowy, 2011 nr 2 (238), s. 44-47
  • J. Pustuł, Opodatkowanie pakietów medycznych – uchwała pełnego składu Izby Finansowej NSA z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10, Przegląd Podatkowy 12/2011