Publikacje z roku 2010

  • J. Pustuł, M. Przywara: Nie zniszczysz, nie zaliczysz straty do kosztów uzyskania przychodów – Rzeczpospolita z dn. 25.02.2010 r.
  • J. Pustuł, A. Zaucha: Wydatki na opinie i analizy mogą być kosztem – Rzeczpospolita z dn. 19.07.2010 r.
  • J. Pustuł, M. Przywara, T. Tylus: Jak udowodnić, że wysłaliśmy towar unijnemu nabywcy – Rzeczpospolita z dn. 26.07.2010 r.
  • J. Pustuł, A. Zaucha: Kiedy od nowego budynku zaczynamy płacić daninę dla gminy – Rzeczpospolita z dn. 05.08.2010 r.
  • J. Pustuł, A. Zaucha: Czy wydatki na fuzję spółek można zaliczyć do kosztów – Rzeczpospolita z dn. 14.10.2010 r.
  • J. Pustuł, M. Przywara: Wciąż są wątpliwości, jak opodatkować plany akcyjne – Rzeczpospolita z dn. 18.11.2010 r.
  • J. Pustuł: Spotkanie w restauracji a koszty uzyskania przychodów – glosa krytyczna do wyroku WSA we Wrocławiu z dn. 23.04.2010r., sygn. I SA/Wr 233/10, Prawo i Podatki nr 10/2010