Publikacje z roku 2010

  • J. Pustuł, M. Przywara, Nie zniszczysz, nie zaliczysz straty do kosztów uzyskania przychodów, Rzeczpospolita z dn. 25.02.2010 r.
  • J. Pustuł, A. Zaucha, Wydatki na opinie i analizy mogą być kosztem, Rzeczpospolita z dn. 19.07.2010 r.
  • J. Pustuł, M. Przywara, T. Tylus, Jak udowodnić, że wysłaliśmy towar unijnemu nabywcy, Rzeczpospolita z dn. 26.07.2010 r.
  • J. Pustuł, A. Zaucha, Kiedy od nowego budynku zaczynamy płacić daninę dla gminy, Rzeczpospolita z dn. 05.08.2010 r.
  • J. Pustuł, A. Zaucha, Czy wydatki na fuzję spółek można zaliczyć do kosztów, Rzeczpospolita z dn. 14.10.2010 r.
  • J. Pustuł, M. Przywara, Wciąż są wątpliwości, jak opodatkować plany akcyjne, Rzeczpospolita z dn. 18.11.2010 r.
  • J. Pustuł, Spotkanie w restauracji a koszty uzyskania przychodów – glosa krytyczna do wyroku WSA we Wrocławiu z dn. 23.04.2010 r., sygn. I SA/Wr 233/10, Prawo i Podatki nr 10/2010