Publikacje z roku 2005

 • J. Pustuł, M. Przywara, Ile urzędów, tyle interpretacji. Kiedy nieodpłatne przekazanie i zużycie towarów podlega VAT?, Rzeczpospolita z dn. 6.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Wspólnik wspomaga spółkę. Kiedy odsetki od pożyczek mogą być kosztem podatkowym?, Rzeczpospolita z dn. 13.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Darmowa pożyczka to nieodpłatna korzyść – Umorzenie naliczonych odsetek, Rzeczpospolita z dn. 20.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Można zbiorczo. Korekta obrotu z tytułu udzielenia premii pieniężnej, Rzeczpospolita z dn. 03.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jaki podatek od dywidendy. Opodatkowanie udziałów w zyskach, Rzeczpospolita z dn. 03.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Od odsetek zapłacimy u źródła. Nowa polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Rzeczpospolita z dn. 10.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Więcej od dywidendy, mniej od odsetek. Nowa polsko-belgijska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Rzeczpospolita z dn. 17.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Podatek odroczony w czasie. Akcje za aport w postaci akcji, Rzeczpospolita z dn. 17.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Strata może być kosztem. Likwidacja środków trwałych, Rzeczpospolita z dn. 10.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak się korzystnie połączyć, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Ważny cel połączenia – korzyści ekonomiczne, czy tylko podatkowe, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak się przekształcić, by nie zapłacić podatku – Jak się korzystnie połączyć, jak się korzystnie podzielić, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Rabaty i zwroty zmniejszają obrót. Korekta przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Odbiór korekty bez potwierdzenia. Rabaty i zwroty przy WDT, Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Najpierw przemieszczone, potem sprzedane. Najwięcej wątpliwości dotyczy prawa do stawki 0%, Rzeczpospolita z dn. 24.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jaki podatek przy połączeniu. Przekształcenia spółek, Rzeczpospolita z dn. 24.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Na pewno wydatek, lecz nie zawsze koszt. Kara za niedotrzymanie warunków umowy, Rzeczpospolita z dn. 14.04.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Kupować już czy jeszcze się wstrzymać? Nowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów, Rzeczpospolita z dn. 05.05.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Ulga na złe długi, Rzeczpospolita z dn. 12.05.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Lepsza pożyczka czy dopłata, Rzeczpospolita z dn. 02.06.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Nie ma nowych udziałów, nie ma podatku. Wniesienie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego, Rzeczpospolita z dn. 09.06.2005 r.
 • J. Pustuł, Tanio kupiłeś, możesz mieć przychód. Cena sprzedaży udziałów niższa od wartości nominalnej, Rzeczpospolita z dn. 30.06.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Dywidenda do Szwajcarii. Spółki szwajcarskie na równi z unijnymi, Rzeczpospolita z dn. 01.09.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Inwestycja w drogę publiczną. Jeśli koszt, to w jakiej formie?, Rzeczpospolita z dn. 22.09.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Niebezpieczne powiązania, Rzeczpospolita z dn. 10.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Metoda na cenę, Rzeczpospolita z dn. 17.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Nie udokumentujesz – ryzykujesz, Rzeczpospolita z dn. 24.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, W dokumentacji zadbaj o szczegóły, Rzeczpospolita z dn. 01.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak się bronić przed oszacowaniem?, Rzeczpospolita z dn. 08.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak liczyć limit wartości transakcji, Rzeczpospolita z dn. 15.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Metodę kalkulacji uzgodnij z ministrem, Rzeczpospolita z dn. 15.12.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Czy trzeba płacić VAT od likwidacji, Gazeta Prawna z dn. 7.11.2005r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Czy w przypadku fuzji spółka przejmująca będzie opodatkowana, Gazeta Prawna z dn. 31.10.2005-01.11.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Czy za zaległości zawsze odpowiada spółka przejmująca, Gazeta Prawna z dn. 3.10.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Czy spółka przejmująca korzysta z uprawnień podatkowych spółki przejmowanej, Gazeta Prawna z dn. 27.09.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą i Jowitą Pustuł, Eksperci wyjaśniają: Ulgi podatkowe w praktyce, Gazeta Prawna z dn. 22.08.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Nowe zasady korekty deklaracji, Gazeta Prawna z dn. 19.07.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Zmienią się zasady wstrzymania wykonalności decyzji, Gazeta Prawna z dn. 22.06.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł, Ekspert wyjaśnia: Wkrótce kontakt z urzędem przez e-mail, Gazeta Prawna z dn. 20.06.2005 r.