Publikacje z roku 2005

 • J. Pustuł, M. Przywara: Ile urzędów, tyle interpretacji – Kiedy nieodpłatne przekazanie i zużycie towarów podlega VAT? – Rzeczpospolita z dn. 6.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Wspólnik wspomaga spółkę – Kiedy odsetki od pożyczek mogą być kosztem podatkowym? – Rzeczpospolita z dn. 13.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Darmowa pożyczka to nieodpłatna korzyść – Umorzenie naliczonych odsetek – Rzeczpospolita z dn. 20.01.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Można zbiorczo – Korekta obrotu z tytułu udzielenia premii pieniężnej – Rzeczpospolita z dn. 03.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Jaki podatek od dywidendy – Opodatkowanie udziałów w zyskach – Rzeczpospolita z dn. 03.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Od odsetek zapłacimy u źródła – Nowa polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – Rzeczpospolita z dn. 10.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Więcej od dywidendy, mniej od odsetek- Nowa polsko-belgijska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania – Rzeczpospolita z dn. 17.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Podatek odroczony w czasie – Akcje za aport w postaci akcji – Rzeczpospolita z dn. 17.02.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Strata może być kosztem- Likwidacja środków trwałych – Rzeczpospolita z dn. 10.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Jak się korzystnie połączyć – Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Ważny cel połączenia – korzyści ekonomiczne, czy tylko podatkowe – Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Jak się przekształcić, by nie zapłacić podatku – Jak się korzystnie połączyć, jak się korzystnie podzielić – Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Rabaty i zwroty zmniejszają obrót – Korekta przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu – Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Odbiór korekty bez potwierdzenia – Rabaty i zwroty przy WDT – Rzeczpospolita z dn. 17.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Najpierw przemieszczone, potem sprzedane – Najwięcej wątpliwości dotyczy prawa do stawki 0 proc – Rzeczpospolita z dn. 24.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Jaki podatek przy połączeniu – Przekształcenia spółek – Rzeczpospolita z dn. 24.03.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Na pewno wydatek, lecz nie zawsze koszt – Kara za niedotrzymanie warunków umowy – Rzeczpospolita z dn. 14.04.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Kupować już czy jeszcze się wstrzymać? – Nowe ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów – Rzeczpospolita z dn. 05.05.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Ulga na złe długi – Rzeczpospolita z dn. 12.05.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Lepsza pożyczka czy dopłata – Rzeczpospolita z dn. 02.06.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Nie ma nowych udziałów, nie ma podatku – Wniesienie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego – Rzeczpospolita z dn. 09.06.2005 r.
 • J. Pustuł: Tanio kupiłeś, możesz mieć przychód – Cena sprzedaży udziałów niższa od wartości nominalnej – Rzeczpospolita z dn. 30.06.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Dywidenda do Szwajcarii- Spółki szwajcarskie na równi z unijnymi – Rzeczpospolita z dn. 01.09.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Inwestycja w drogę publiczną – Jeśli koszt, to w jakiej formie? – Rzeczpospolita z dn. 22.09.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Niebezpieczne powiązania – Rzeczpospolita z dn. 10.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Metoda na cenę – Rzeczpospolita z dn. 17.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Nie udokumentujesz – ryzykujesz – Rzeczpospolita z dn. 24.11.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: W dokumentacji zadbaj o szczegóły – Rzeczpospolita z dn. 01.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Jak się bronić przed oszacowaniem? – Rzeczpospolita z dn. 08.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Jak liczyć limit wartości transakcji – Rzeczpospolita z dn. 15.12.2005 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara: Metodę kalkulacji uzgodnij z ministrem – Rzeczpospolita z dn. 15.12.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł: Ekspert wyjaśnia Czy trzeba płacić VAT od likwidacji, Gazeta Prawna z dn. 7.11.2005r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł: Czy w przypadku fuzji spółka przejmująca będzie opodatkowana, Gazeta Prawna z dn. 31.10.2005-01.11.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł: Ekspert wyjaśnia: Czy za zaległości zawsze odpowiada spółka przejmująca, Gazeta Prawna z dn. 3.10.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł: Ekspert wyjaśnia: Czy spółka przejmująca korzysta z uprawnień podatkowych spółki przejmowanej, Gazeta Prawna z dn. 27.09.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Mikołajem Przywarą i Jowitą Pustuł: Eksperci wyjaśniają: Ulgi podatkowe w praktyce, Gazeta Prawna z dn. 22.08.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł: Ekspert wyjaśnia: Nowe zasady korekty deklaracji, Gazeta Prawna z dn. 19.07.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł: Ekspert wyjaśnia: Zmienią się zasady wstrzymania wykonalności decyzji, Gazeta Prawna z dn. 22.06.2005 r.
 • Ewa Matyszewska w rozmowie z Jowitą Pustuł: Ekspert wyjaśnia: Wkrótce kontakt z urzędem przez e-mail, Gazeta Prawna z dn. 20.06.2005 r.