Publikacje z roku 2003

  • J.Pustuł, M. Michna: Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych, Przegląd Notarialny 3/2003
  • J.Pustuł: Opodatkowanie dopłat otrzymywanych w związku z podziałem lub połączeniem spółek, Monitor Podatkowy Nr 2/2003