Publikacje z roku 2003

  • M. Michna, J. Pustuł, Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki a podatek od czynności cywilnoprawnych, Przegląd Notarialny 3/2003
  • J. Pustuł, Opodatkowanie dopłat otrzymywanych w związku z podziałem lub połączeniem spółek, Monitor Podatkowy Nr 2/2003