Publikacje z roku 2017

 • J. Pustuł: Odpowiedzialność podatkowa spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, 2017. – S. 37-49
 • J. Pustuł: Transakcje zawierane przez podmioty powiązane : nowe obowiązki dokumentacyjne, Przegląd Podatkowy, 2017 nr 1 (309), s. 9-19
 • J. Pustuł, B. Brzeziński, A. Olesińska: Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, 2017
 • J. Pustuł, B. Brzeziński, A. Olesińska, M. Kalinowski, A. Nita, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, J. Orłowski, E. Prejs, H. Filipczyk: Ordynacja podatkowa : komentarz praktyczny; 2017
 • J. Pustuł: Pełnienie obowiązków członka zarządu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2017 t. 26 nr 1 (149), s. 7-17
 • J. Pustuł: Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę kapitałową składników otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 3300/14), Orzecznictwo w sprawach podatkowych : edycja 2017, 2017. – S. 199-207
 • J. Pustuł: Wyłączenie od opodatkowania, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 516
 • J. Pustuł, B. Brzeziński: Jurysdykcja podatkowa, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 216-217
 • J. Pustuł: Immunitet podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 203
 • J. Pustuł: Szacowanie podstawy opodatkowania, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 466
 • J. Pustuł: Odroczenie terminu zapłaty podatku, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 296
 • J. Pustuł: Umorzenie zaległości podatkowych, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 485
 • J. Pustuł: Pełnomocnik podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 344
 • J. Pustuł: Rejestr podatników, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 419
 • J. Pustuł, I. Andrzejewska-Czernek, B. Brzeziński, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs, A. Zalasiński, Prawo podatkowe Unii Europejskiej, 2017
 • J. Pustuł: Ryczałt podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017. – S. 430-431
 • J. Pustuł: Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę z o.o. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., I SA/Gd 755/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych : komentarze do wybranych orzeczeń : edycja 2015, 2017. – S. 230-238