Publikacje z roku 2017

 • J. Pustuł, Odpowiedzialność podatkowa spółek tworzących podatkową grupę kapitałową, Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, 2017, s. 37-49
 • J. Pustuł, Transakcje zawierane przez podmioty powiązane:nowe obowiązki dokumentacyjne, Przegląd Podatkowy, 2017 nr 1 (309), s. 9-19
 • B. Brzeziński, A. Olesińska, J. Pustuł, Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym, 2017
 • B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa: komentarz praktyczny, 2017
 • J. Pustuł, Pełnienie obowiązków członka zarządu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2017 t. 26 nr 1 (149), s. 7-17
 • J. Pustuł, Koszty uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę kapitałową składników otrzymanych w wyniku likwidacji spółki zależnej (wyrok NSA z 25.11.2016 r., II FSK 3300/14), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2017, s. 199-207
 • J. Pustuł, Wyłączenie od opodatkowania, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 516
 • B. Brzeziński, J. Pustuł, Jurysdykcja podatkowa, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 216-217
 • J. Pustuł, Immunitet podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 203
 • J. Pustuł, Szacowanie podstawy opodatkowania, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 466
 • J. Pustuł, Odroczenie terminu zapłaty podatku, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 296
 • J. Pustuł, Umorzenie zaległości podatkowych, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 485
 • J. Pustuł, Pełnomocnik podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 344
 • J. Pustuł, Rejestr podatników, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 419
 • I. Andrzejewska-Czernek, B. Brzeziński, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs, J. Pustuł, A. Zalasiński, Prawo podatkowe Unii Europejskiej, 2017
 • J. Pustuł, Ryczałt podatkowy, Wielka encyklopedia prawa. T. 11, 2017, s. 430-431
 • J. Pustuł, Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę z o.o. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., I SA/Gd 755/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń, 2017, s. 230-238