Publikacje z roku 2021

  • J. Pustuł, Wyjątek od zasady panta rhei, czyli odwieczne pytanie o źródło dochodów (II FPS 1/21), Podatkowy Rollercoaster. Raport zmian prawa podatkowego, Wolters Kluwer 2021
  • J. Pustuł, Komentarz dot. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, Podatkowy Rollercoaster. Raport zmian prawa podatkowego, Wolters Kluwer 2021
  • J. Pustuł, Kwalifikowanie przychodów z najmu: pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą, Przegląd Podatkowy, 2021 nr 11 (367), s. 12-18
  • J. Pustuł, Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, czyli estoński CIT à la polonaise, Przegląd Podatkowy, 2021 nr 3 (359), s. 27-38
  • J. Pustuł, Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany od 1.01.2021 r., Przegląd Podatkowy, 2021 nr 2 (358), s. 15-24