Publikacje z roku 2020

  • J. Pustuł, A. Olesińska, A. Franczak, P. Majka, Kazusy z prawa podatkowego, 2020
  • J. Pustuł: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2018r. (I SA/Kr 1054/18), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2020 nr 1 (167), s. 25-31