Publikacje z roku 2004

  • J. Pustuł: Głowi się minister, głowią się izby – Premie pieniężne (bonusy) – konsekwencje w VAT – Rzeczpospolita z dn. 12.02.2004 r.
  • J. Pustuł: Korekta u sprzedawcy, czy podatek u nabywcy? – Premie pieniężne od obrotu – Rzeczpospolita z dn. 30.12.2004 r.
  • J. Pustuł: Zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, Wiem Jak Nr 1/2004
  • J.Pustuł: Zakończenie roku podatkowego przy przekształceniu i połączeniu spółek kapitałowych oraz przy podziale spółki, Przegląd Podatkowy 3/2004
  • J. Pustuł: Podatniku, męcz się sam – Rzeczpospolita z dn. 12.02.2004 r.