Publikacje z roku 2004

  • J. Pustuł, Głowi się minister, głowią się izby. Premie pieniężne (bonusy) – konsekwencje w VAT, Rzeczpospolita z dn. 12.02.2004 r.
  • J. Pustuł, Korekta u sprzedawcy, czy podatek u nabywcy? Premie pieniężne od obrotu, Rzeczpospolita z dn. 30.12.2004 r.
  • J. Pustuł, Zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów, Wiem Jak Nr 1/2004
  • J. Pustuł, Zakończenie roku podatkowego przy przekształceniu i połączeniu spółek kapitałowych oraz przy podziale spółki, Przegląd Podatkowy 3/2004
  • J. Pustuł, Podatniku, męcz się sam, Rzeczpospolita z dn. 12.02.2004 r.