Publikacje z roku 2015

  • J. Pustuł, Skutki podatkowe operacji wymiany udziałów, Przegląd Podatkowy, 2015 nr 11 (295), s. 32-41
  • K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, J. Pustuł, Depicting national tax legislation. Poland Tax legislation: standards, trends and challenges, 2015, p. 333-354
  • B. Brzeziński, H. Filipczyk, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, M. Masternak, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska, J. Orłowski, E. Prejs, J. Pustuł, Ordynacja podatkowa: komentarz praktyczny, 2015
  • J. Pustuł, Cash-pooling: konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (część 2), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 t. 68 nr 5 (803), s. 8-14
  • J. Pustuł, Cash-pooling: konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (część 1), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 t. 68 nr 4 (802), s. 8-13
  • J. Pustuł, Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn I SA/Kr 1834/14, Przegląd Podatkowy, 2015 nr 5 (289), s. 44-46
  • J. Pustuł, Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę z o.o. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., I SA/Gd 755/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń. Edycja 2015, 2017, s. 230-238