Publikacje z roku 2015

  • J. Pustuł: Skutki podatkowe operacji wymiany udziałów, Przegląd Podatkowy, 2015 nr 11 (295), s. 32-41
  • J. Pustuł, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski: Depicting national tax legislation : Poland, Tax legislation : standards, trends and challenges, 2015. – p. 333-354
  • J. Pustuł, A. Nita, B. Brzeziński, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Olesińska, E. Prejs, H. Filipczyk, M. Masternak, J. Orłowski: Ordynacja podatkowa : komentarz praktyczny, 2015
  • J. Pustuł: Cash-pooling : konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (część 2), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 t. 68 nr 5 (803), s. 8-14
  • J. Pustuł: Cash-pooling : konsekwencje w podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (część 1), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2015 t. 68 nr 4 (802), s. 8-13
  • J. Pustuł: Prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014r. : wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015r., sygn I SA/Kr 1834/14, Przegląd Podatkowy, 2015 nr 5 (289), s. 44-46
  • J. Pustuł: Nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę z o.o. (wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 lipca 2015 r., I SA/Gd 755/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych : komentarze do wybranych orzeczeń : edycja 2015, 2017. – S. 230-238