Publikacje z roku 2012

  • J. Pustuł, Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów usług wykonywanych na rzecz spółek powiązanych (cost sharing agreement), Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2012 nr 4, s. 75-82
  • S. Babiarz, S. Bogucki, A. Dumas, R. Pęk, S. Presnarowicz, J. Pustuł, Ryczałty w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, 2012