Publikacje z roku 2013

 • J. Pustuł, Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów prac badawczo-rozwojowych dotyczących grupy spółek powiązanych (cost sharing agreement), Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2013 nr 2, s. 67-75
 • J. Pustuł, T. Tylus, Stawka VAT przy sprzedaży karnetów i biletów wstępu, Monitor Podatkowy, 2013 t. 20 nr 8, s. 13-17
 • J. Pustuł, Konsekwencje podatkowe akcji promocyjno-reklamowych: podatek dochodowy od osób fizycznych, Monitor Podatkowy, 2013 t. 20 nr 5, s. 13-17
 • J. Pustuł, Imprezy integracyjne a przychód z nieodpłatnych świadczeń, Przegląd Podatkowy, 2013 nr 9 (269), s. 35-44
 • J. Pustuł, Uchwały NSA w sprawie opodatkowania abonamentów medycznych, Przegląd Podatkowy, 2013 nr 11 (271), s. 44-49
 • J. Pustuł, Nieodpłatne poręczenia i gwarancje: jak ustalać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, Przegląd Podatkowy, 2013 nr 5 (265), s. 25-32
 • J. Pustuł, Sprzedaż nieruchomości: konsekwencje dla podatku od towarów i usług, Świat Nieruchomości, 2013 nr 3 (85), s. 28-32
 • J. Pustuł, Umowy o podziale kosztów a ustalenie ceny transferowej, Toruński Rocznik Podatkowy, 2013 t. Rocznik 2013, s. 128-136
 • J. Pustuł, Usługi rekreacyjne a stawka VAT. Glosa do wyroku WSA w Gliwicach, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 6/2013
 • J. Pustuł, Pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w prawie podatkowym, Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego: węzłowe problemy, 2013, s. 418-436
 • B. Brzeziński, J. Pustuł, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2012 r. (III SA/Wa 1280/12), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2013 t. 22 nr 3 (127), s. 212-216