Publikacje z roku 2007

  • J. Pustuł, Skutki podatkowe odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) – opodatkowanie polskich spółek uzyskujących przychód z tytułu umorzenia, Monitor Podatkowy nr 12/2007