Publikacje z roku 2014

  • J. Pustuł, Wyłączny lub dominujący cel poniesienia wydatków kryterium rozstrzygającym o reprezentacji, Monitor Podatkowy, 2014 t. 21 nr 5, s. 11-16
  • J. Pustuł, Amortyzacja podatkowa używanych lub ulepszonych budynków i budowli, Świat Nieruchomości, 2014 nr 2 (88), s. 21-25
  • J. Pustuł, Premie i nagrody uzależnione od wyników finansowych firmy a koszty uzyskania przychodów pracodawcy, Przegląd Podatkowy, 2014 nr 12 (284), s. 44-50
  • J. Pustuł, Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu, Przegląd Podatkowy, 2014 nr 3 (275), s. 35-40
  • J. Pustuł, Prawo stosowania obniżonej stawki VAT “wyłącznie w zakresie wstępu” – omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r., I FSK 311/1, Przegląd Podatkowy nr 4/2014
  • J. Pustuł, Prawo do stosowania obniżonej stawki VAT “wyłącznie w zakresie wstępu”: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r., I FSK 311/13, Przegląd Podatkowy, 2014 nr 4 (276), s. 50-51