Publikacje z roku 2008

 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. I SA/Wr 939/07 – uprawnienie do zwrotu VAT po wykreśleniu podatnika z rejestru, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 4/2008 (lipiec/sierpień 2008)
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 4 października 2007 r., I SA/Ol 437/07 – Wypłata odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy a koszty uzyskania przychodów, Prawo i Podatki nr 6/2008
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA z 6 czerwca 2007 r., I SA/Ol 194/07 – Brak obowiązku zakończenia roku podatkowego przy inkorporacji spółek, Prawo i Podatki nr 2/2008
 • J. Pustuł, Glosa do wyroków WSA w Gdańsku z dn. 16.03.2007 r., sygn. I SA/Gd 2/07 i z dn. 14.02.2008 r., sygn. I SA 1007/07. Wydatki związane z połączeniem spółek a koszty uzyskania przychodów, Monitor Podatkowy nr 12/2008
 • P. Długosz, J. Pustuł, Nie uzyskujesz korzyści, nie musisz odprowadzać VAT, Rzeczpospolita z dn. 28.02.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, Jak rozliczyć w firmie otrzymane i wypłacone kary umowne, Rzeczpospolita z dn. 28.02.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, O kosztach podatkowych decyduje rodzaj odszkodowania, Rzeczpospolita z dn. 28.02.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, Sama wpłata na rachunek powierniczy nie skutkuje obowiązkiem zapłaty VAT, Rzeczpospolita z dn. 06.03.2008 r.
 • P. Długosz, J. Pustuł, Jak rozliczyć wydatki na budowę infrastruktury towarzyszącej, Rzeczpospolita z dn. 14.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Gdy zagraniczna spółka jest podatnikiem, od pożyczki nie ma PCC, Rzeczpospolita z dn. 14.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Podatek tam, gdzie odbywa się impreza, Rzeczpospolita z dn. 24.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Jak rozliczać VAT, gdy organizujemy targi i wystawy, Rzeczpospolita z dn. 24.04.2008 r.
 • J. Pustuł, M. Przywara, Gdy samochód bierzemy w leasing, nie jest potrzebna ewidencja jego przebiegu, Rzeczpospolita z dn. 29.05.2008 r.
 • J. Pustuł, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 maja 2008 r., sygn. III SA/Wa 2185/07. Opodatkowanie próbek towaru, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 5/2008 (wrzesień/październik 2008)
 • J. Pustuł, Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport – jak rozumieć przepisy dotyczące odpowiedniego stosowania art. 14 ust. 1-3 PDP i odpowiednio art. 19 PDF?, Monitor Podatkowy nr 5/2008