Publikacje z roku 2018

  • J. Pustuł, B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki, Potrącenie wierzytelności przysługującej spółce wobec udziałowca a charakter wkładu, Przegląd Podatkowy, 2018 nr 1 (321), s. 43-49
  • J. Pustuł: Opodatkowanie pracowniczych programów motywacyjnych stosowanych przez spółki należące do grup kapitałowych, Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych : poprawa efektywności systemu podatkowego, 2018. – S. 199-217
  • J. Pustuł, B. Brzeziński, W. Morawski, K. Lasiński-Sulecki: Pokrycie podwyższonego kapitału spółki w drodze potrącenia z wierzytelnością z tytułu pożyczki, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 2018 t. 27 nr 5 (159), s. 349-359
  • J. Pustuł: Zasada pewności prawa podatkowego a walka z tzw. agresywną optymalizacją podatkową : wdrażanie BEPS i ATAD a zasady finansowania w grupach kapitałowych, Zasada pewności w prawie podatkowym, 2018. – S. 349-358
  • J. Pustuł: Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot pochodzących z podziału wyniku finansowego spółki, Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych : poprawa efektywności systemu podatkowego, 2018. – S. 297-311
  • J. Pustuł: Aspekty podatkowe funkcjonowania w grupie podmiotów powiązanych : ceny transferowe i dokumentacja podatkowa, Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych : poprawa efektywności systemu podatkowego, 2018. – S. 113-163
  • J. Pustuł: Podatek od towarów i usług naliczony w związku z wniesieniem aportu do spółki a przychód w podatku dochodowym od osób prawnych : (wyrok NSA z 11.10.2017 r., II FSK 2514/15), Orzecznictwo w sprawach podatkowych : edycja 2018, 2019. – S. 123-131