Ceny transferowe (TP) są jednym z najbardziej dynamicznie zmieniających się obszarów prawa podatkowego. Częste nowelizacje przepisów w tym zakresie istotnie wpływają na działalność przedsiębiorców, którzy zawierają transakcje z podmiotami powiązanymi. W Informatorze przypominamy o terminach przewidzianych na wykonanie obowiązków dokumentacyjnych w 2021 r. (terminy zostały zmodyfikowane z uwagi…

Wielu przedsiębiorców rozważa prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o. Często taka decyzja podyktowana jest chęcią stosowania 9% stawki CIT. Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie, czy stawka 9% CIT znajdzie zastosowanie wcale nie jest prosta. W naszym Informatorze omawiamy najważniejsze (ale nie jedyne) kwestie, które powinny być…

Szanowni Państwo, nie wszyscy podatnicy mają świadomość istnienia art. 15cb ustawy CIT. Jest to przepis, na który warto zwrócić uwagę zwłaszcza teraz, w okresie podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Art. 15cb ustawy CIT ma na celu promowanie „samofinansowania” spółek. Do takiego „samofinansowania”…

27/06/2021

INFORMATOR: VAT A WNT

Szanowni Państwo, w dniu 18 marca 2021 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący podatku VAT. Jeśli płacili Państwo odsetki za zwłokę w związku z wykazywaniem VAT należnego - powinien Państwa zainteresować nasz informator. Do 9 czerwca 2021 r. warto składać wnioski o zwrot odsetek. Spis treści Dotychczasowe…

Szanowni Państwo,z uwagi na to, że w najbliższym czasie rozpoczyna się proces rozliczania i umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, pragniemy zwrócić uwagę na najistotniejsze kwestie związane z tą procedurą dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przygotowując ten informator opieraliśmy się na informacjach przekazanych w…

W dniach 12-13 marca 2021 r. odbyła się konferencja organizowana przez Ośrodek Studiów Fiskalnych i Katedrę Prawa Finansów Publicznych UMK, poświęcona orzecznictwu w sprawach podatkowych, najważniejszym orzeczeniom z minionego roku: VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. Do grona prelegentów została zaproszona dr Jowita Pustuł, która wygłosiła referat nt. ustalania…