W dniach 20-21 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego w 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wpływ prawa unijnego na stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, której dr Jowita Pustuł jest Współorganizatorem. W trakcie konferencji zorganizowane zostaną…

Kontynuując temat skutków podatkowych związanych z założeniem fundacji rodzinnej dziś omawiamy konsekwencje podatkowe, jakie powstają u osób fizycznych w podatku PIT. Jak wyjaśnialiśmy w poprzednim informatorze, kluczową rolę przy zakładaniu fundacji odgrywa fundator. Poza fundatorem istotne jest także ustalenie kręgu beneficjentów. Fundacja rodzinna to nie tylko CIT i…

W związku z pierwszą rocznicą uchwalenia ustawy o fundacjach rodzinnych dr Jowita Pustuł udzieliła wywiadu dla Dziennika Gazety Prawnej, w którym opowiedziała o podatkowych aspektach działalności fundacji rodzinnych. W publikacji zwrócono uwagę na obszary działalności fundacji rodzinnych, które korzystają ze zwolnienia podatkowego oraz takie, które mogą wiązać się z…

Wszystkich zainteresowanych tematyką reorganizacji spółek zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 17 maja 2024 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pod nazwą: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Krajowe i transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały spółek po nowelizacji K.S.H. z 16.08.2023 r. Dr Jowita Pustuł wygłosi wykład wprowadzający do Panelu IV…

Wraz z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowej instytucji – fundacji rodzinnej – osoby fizyczne, a w szczególności przedsiębiorcy, uzyskały nowe narzędzie planowania sukcesji. Fundacja rodzinna ma w szczególności ułatwić kontynuację prowadzonej działalności przez kolejne pokolenia. Instytucja ta pozwala na ochronę majątku firmowego przed jego rozdrobnieniem między następców…

W dniach 11-12 kwietnia odbędzie się XVII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pn. „Prawa podatnika. Aspekty teoretyczne, systemowe i praktyczne”. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ. Konferencja jest zaplanowana w systemie hybrydowym: w formie stacjonarnej – w auli głównej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.…

W związku z tym, że niedługo mija termin złożenia CIT-8 za 2023 r., w naszym najnowszym informatorze zwracamy Państwa uwagę na ulgę sponsoringową (zwaną też ulgą CSR - Corporate Social Responsibility). 1. Kto może skorzystać z ulgi? Każdy podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. 2.…

2 marca 2024 r. dr Jowita Pustuł wzięła udział w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W sobotni poranek poprowadziła Śniadanie podatkowe z wystąpieniem pt. ,,Pałacyk+ i inne podatkowe osobliwości, czyli co nas zadziwia przy lekturze przepisów podatkowych" oraz wzięła udział w dyskusji o Karcie Praw…

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy uchwalone jeszcze w  październiku 2021 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0, przewidujące nowe obciążenie w podatku dochodowym od osób prawnych – podatek minimalny płacony w razie wykazania straty lub niskiej rentowności. Podatek minimalny po raz pierwszy będzie…