W Gazecie Prawnej z 3.08.2021 r. pojawił się komentarz mec. Jowity Pustuł dotyczący zmian podatkowych wprowadzanych przez Polski Ład, które są szczególnie istotne dla właścicieli NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych na WYNAJEM (centra handlowe, biurowce, obiekty magazynowe). Po 1 stycznia 2022 r. tego rodzaju spółki mogą zostać pozbawione możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów AMORTYZACYJNYCH.

W związku z planowanymi przez Ministerstwo Finansów zmianami warto przypomnieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lutego 2015 r. Trybunał uznał wówczas, że przepisy zmieniające ustawę CIT – w zakresie, w jakim pozbawiały podatników możliwości AMORTYZACJI prawa użytkowania udziału w nieruchomości po dniu nowelizacji – są niezgodne z zasadą OCHRONY INTERESÓW W TOKU.

W uzasadnieniu wyroku czytamy, że 

„obowiązkiem ustawodawcy, ze względu na ochronę interesów w toku, jest ustanowienie przepisów, które umożliwią dokończenie przedsięwzięć rozpoczętych stosownie do przepisów obowiązujących w chwili ich rozpoczynania albo stworzą inną możliwość dostosowania się do zmienionej regulacji prawnej”.

Zdaniem Trybunału, jeśli ustawodawca decyduje się na wprowadzenie w przepisach zmian pociągających za sobą niekorzystne skutki dla sytuacji prawnej podatników, to powinien wprowadzać PRZEPISY PRZEJŚCIOWE. Podkreślono, że na ustawodawcy ciąży szczególny obowiązek ochrony interesów w toku w sytuacji wystąpienia następujących przesłanek:

  1. przepisy wyznaczają horyzont czasowy dla określonych przedsięwzięć;
  2. przedsięwzięcie ma charakter rozłożony w czasie;
  3. jednostka rozpoczęła realizację przedsięwzięcia przed zmianą regulacji.

Ten wyrok może być wyjątkowo ważny w tym roku, bo Polski Ład ma pozbawić prawa do amortyzacji podatkowej nie tylko spółki nieruchomościowe. Link do artykułu: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8219629,spolki-nieruchomosciowe-amortyzacja-polski-lad.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *