W Gazecie Prawnej z 2.08.2021 r. zamieszczone zostały komentarze mec. Jowity Pustuł dotyczące dwóch zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu w zakresie CIT2022 i PIT2022:

  1. CIT2022 – nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tzw. kosztów finansowania dłużnego, jeśli finansującym jest podmiot powiązany. Wiemy, że obecnie obowiązują limity w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego, a przy ich obliczaniu nie ma znaczenia to, czy finansowanie zostało pozyskane od podmiotu powiązanego, czy niepowiązanego. Limity pozostają (choć zmienia się sposób ich obliczenia na niekorzyść podatników), ale dodatkowo postanowiono wprowadzić nowe regulacje mające na celu całkowite wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego, jeśli finansującym jest podmiot powiązany.
  2. PIT2022 – na niekorzyść podatników zmienią się terminy obliczania dochodu. Dochód będzie musiał zostać obliczony przed 20 dniem następnego miesiąca, bo stanie się podstawą obliczenia 9% składki na ubezpieczenie społeczne. Ustawodawca nakłada przy tym dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na przedsiębiorców. ZUS będzie mógł żądać od przedsiębiorców informacji na temat sposobu kalkulacji PIT, a nawet żądać od przedsiębiorców wyjaśnienia, jaki sposób rozliczania PIT wybrali. Takie pytania będzie kierować do PRZEDSIĘBIORCY, a nie do właściwego dla niego organu podatkowego. Co to znaczy? Otóż będziemy mieć podwójne kontrole rozliczeń podatkowych, bo ustawodawca nie przewiduje przepływu informacji między ZUS a organami podatkowymi.

Linki do wydań:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8218887,zakaz-zaliczania-do-kosztow-uzyskania-przychodow-odsetek-od-pozyczek.html

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8218871,podatek-dochodowy-dochod-skladka-zdrowotna-termin-rozliczenia.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *