W dniach 12-13 marca 2021 r. odbyła się konferencja organizowana przez Ośrodek Studiów Fiskalnych i Katedrę Prawa Finansów Publicznych UMK, poświęcona orzecznictwu w sprawach podatkowych, najważniejszym orzeczeniom z minionego roku: VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. Do grona prelegentów została zaproszona dr Jowita Pustuł, która wygłosiła referat nt. ustalania przychodów w przypadku wewnątrzgrupowej polityki poręczeń (dot. wyroków NSA z 4 lutego 2020 r. II FSK 495/18, 494/18 i 493/18).

Prezentacja dostępna jest pod linkiem: https://www.slideshare.net/secret/fQ3k23aTfoT78e

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *