15 mar

CIT 2022 2023

  • PUSTUŁTAX

W podatkach nigdy nie ma nudy. Z dniem 1 stycznia 2023 r. w życie wchodzi tzw. Polski Ład 3.0., nowelizujący ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Polski Ład 3.0. to nie tylko nowe pomysły, ale również wiele korekt do przepisów wprowadzonych w dniu 1 stycznia 2022 r.…

23 maj

Branża IT

  • PUSTUŁTAX

Ustawodawca podatkowy w sposób szczególny reguluje zasady opodatkowania osób twórczych. Do tej kategorii osób zaliczono m.in. twórców gier i programów komputerowych. To głównie z myślą o nich, zapraszamy na organizowane przez nas szkolenia podatkowe dla branży IT. Szkolenia są dedykowane osobom, które chcą poznać regulacje podatkowe istotne dla…

23 maj

Polski Ład

  • PUSTUŁTAX

Polski Ład wprowadził wiele istotnych zmian w krajowych przepisach podatkowych. W odpowiedzi na te zmiany zapraszamy na szkolenie on-line Polski Ład dla cwaniaków, które odbędzie się 10 grudnia 2021 r. W trakcie naszego szkolenia przyjrzymy się kluczowym zmianom podatkowym istotnym dla przedsiębiorców. Omówimy sytuację podatników, którzy na Polskim…

14 lis

Przedmiotem szkolenia jest omówienie pojawiających się zmian w przepisach podatkowych. Tego rodzaju szkolenia organizujemy najczęściej na początku każdego roku kalendarzowego. W ich trakcie omawiamy wszystkie istotne zmiany podatkowe (organizujemy tego rodzaju szkolenia dla naszych stałych Klientów corocznie).  Organizujemy także szkolenia ze zmian podatkowych w formie szkoleń dedykowanych dla…

18 mar

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze konsekwencje podatkowe towarzyszące procesom przekształcenia, połączenia i podziału spółek. Zajmujemy się też omówieniem skutków podatkowych wnoszenia do spółek wkładów pieniężnych i niepieniężnych. Skutki podatkowe poszczególnych operacji wyjaśniane są w sposób kompleksowy (podatki dochodowe, VAT, PCC).  Uczestnicy szkolenia nie tylko poznają przepisy podatkowe,…

W trakcie szkolenia omawiane są konsekwencje podatkowe instytucji przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych. Uczestnik szkolenia dowiaduje się, jakie skutki podatkowe powoduje wniesienie do spółki dopłaty, umorzenie udziałów lub akcji, podwyższenie wewnętrzne kapitału zakładowego, wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (wyjaśniamy, które operacje związane z wniesieniem aportu są neutralne…

18 mar

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące problematyki cen transferowych. Uczestnicy szkolenia dowiadują się między innymi: jakie są zasady ustalania powiązań między podmiotami powiązanymi,  co to jest zasada długości ramienia i na czym polega jej stosowanie, jakie są metody badania cen transferowych,  kiedy należy sporządzać dokumentację cen…

06 gru

MDR

  • Admin

Przepisy regulujące MDR obowiązują w Polsce od dnia 1 stycznia 2019 r. W trakcie szkolenia z tej tematyki omawiamy przepisy przewidujące obowiązek raportowania MDR. Wyjaśniamy, w jaki sposób ustalić, czy doszło do przekazania schematu  podatkowego, jakie są rodzaje schematów podatkowych, jak zidentyfikować promotora, korzystającego i wspomagającego, przedstawiamy terminy…

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z opodatkowaniem należności wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych tzw. podatkiem u źródła. Wyjaśniamy: pojęcie rezydencji podatkowej (zwracając uwagę na aspekty praktyczne przy ustalaniu rezydencji podatkowej),  zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,  opodatkowanie należności licencyjnych, odsetek i dywidend,  opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym…