Nasze szkolenia

Ustawodawca podatkowy w sposób szczególny reguluje zasady opodatkowania osób twórczych. Do tej kategorii osób zaliczono m.in. twórców gier…

Polski Ład wprowadził wiele istotnych zmian w krajowych przepisach podatkowych. W odpowiedzi na te zmiany zapraszamy na szkolenie…

Przedmiotem szkolenia jest omówienie pojawiających się zmian w przepisach podatkowych. Tego rodzaju szkolenia organizujemy najczęściej na początku każdego…

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze konsekwencje podatkowe towarzyszące procesom przekształcenia, połączenia i podziału spółek. Zajmujemy się też…

W trakcie szkolenia omawiane są konsekwencje podatkowe instytucji przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych. Uczestnik szkolenia dowiaduje się,…

W trakcie szkolenia omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące problematyki cen transferowych. Uczestnicy szkolenia dowiadują się między innymi: jakie…

MDR

Przepisy regulujące MDR obowiązują w Polsce od dnia 1 stycznia 2019 r. W trakcie szkolenia z tej tematyki…

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z opodatkowaniem należności wypłacanych na rzecz podmiotów zagranicznych tzw. podatkiem u źródła. Wyjaśniamy:…

Szkolenie adresowane jest do pracowników firm będących właścicielami obiektów komercyjnych przeznaczonych na wynajem (w szczególności: centra handlowe i…