Informujemy, że dla jednego z naszych Klientów uzyskaliśmy pozytywne interpretacje podatkowe dotyczące planowanego ODWROTNEGO POŁĄCZENIA SPÓŁEK (czyli połączenia, w ramach którego spółka córka inkorporuje spółkę matkę).

Pierwszy sukces – organ podatkowy zdecydował się wydać interpretacje (a bardzo różnie z tym ostatnio bywa). Drugi sukces – organ podatkowy w pełni podzielił prezentowane przez nas stanowisko potwierdzając, że:

  • objęcie przez wspólnika spółki przejmowanej udziałów spółki przejmującej jest neutralne podatkowo na gruncie podatków dochodowych,
  • przeprowadzenie połączenia odwrotnego z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w CIT po stronie spółki przejmującej w sytuacji, gdy wartość emisyjna udziałów przydzielonych wspólnikowi spółki przejmowanej jest równa ich wartości rynkowej,
  • spółka przejmująca nie ma obowiązku zakończenia roku podatkowego w związku z połączeniem,
  • spółka przejmująca uwzględnia w CIT-8 składanym za rok podatkowy, w którym dochodzi do połączenia, przychody i koszty spółki przejmowanej poniesione od początku jej roku podatkowego do dnia połączenia, a także uwzględnia w rozliczeniach ewentualne zaliczki CIT zapłacone przez spółkę przejmowaną,
  • wygaśnięcie wzajemnych należności i zobowiązań łączących się podmiotów nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w CIT u żadnej ze spółek,
  • połączenie nie jest związane z zapłatą PCC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *