W dniach 12-13 marca 2021 r. odbyła się konferencja organizowana przez Ośrodek Studiów Fiskalnych i Katedrę Prawa Finansów Publicznych UMK, poświęcona orzecznictwu w sprawach podatkowych, najważniejszym orzeczeniom z minionego roku: VI Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego. Do grona prelegentów została zaproszona dr Jowita Pustuł, która wygłosiła referat nt. ustalania…