Nasze usługi

Pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, w zmniejszeniu obciążeń podatkowych.

Zapewniamy wsparcie podatkowe zarówno podmiotom gospodarczym planującym restrukturyzacje, jak i kancelariom prawnym obsługującym takie procesy.

Wyjaśniamy kwestie podatkowe związane z zawieraniem transakcji między podmiotami powiązanymi, z uwzględnieniem transakcji specyficznych dla dużych grup kapitałowych.

Zajmujemy się przygotowywaniem opinii podatkowych wyjaśniających zasady stosowania ulg na innowacje, piszemy wnioski o interpretacje podatkowe, kompleksowo pomagamy we wdrożeniu ulg.

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przygotowujemy opinie podatkowe dotyczące stawek VAT i akcyzy.

Zajmujemy się doradztwem z zakresu PCC, przygotowujemy opinie dotyczące podatku od nieruchomości, pomagamy zaplanować proces sukcesji biznesu.

Pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym podczas kontroli i postępowań podatkowych.

Przygotowujemy projekty procedur wewnętrznych istotnych przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych.